Notranja revizija

notranja revizija

Notranja revizija je v bistvu kontrola znotraj podjetja. Revizor kontrolira delovanje vseh organov v podjetju in skrbi, da vse poteka tako kot je treba. V procesu, ki ga izvaja, revizorja zanima predvsem, kako so delovali pretekli posli in kje bi bil prostor za izboljšave. Notranja revizija, je domena vsakega podjetja posebej, ni rečeno, da obstaja, vendar je prav, da ima podjetje še dodatno kontrolo.

notranja revizija

 

Kljub temu, da notranja revizija deluje znotraj podjetja, pa deluje neodvisno od podjetja, saj mora biti nepristranska, da lahko daje navodila in svetuje, kje so lahko izboljšave. Njen cilj je predvsem opozoriti na napake, ocenjevati uspešnost in dajati nasvete, glede morebitnih izboljšav. tako ima notranja revizija en sam cilj in to je pomagati podjetju k uresničevanju ciljev po kvalitetnem delovanju podjetja.

Notranja revizija pa ni obvezna za vse, ampak le za tista podjetja, katerih letni proračun presega dva milijona evrov letno. Revizor je lahko nekdo iz notranjega podjetja, lahko pa se najame zunanjega izvajalca. kar je mogoče še najboljše, da je lahko notranja revizija opravljena objektivno. Ni pa namenjena temu, da bi se sankcioniralo tiste delavce, ki delajo napake. Predvsem je naloga revizorja, da ocenjuje uspešnost in opozarja na napake. prav tako pa je njegova naloga to, da svetuje, kje bi lahko prišlo do izboljšav v podjetju.

Sistem nadzora v podjetju je sestavljen iz treh izvajalcev. Eden je vodja organizacije, ki je odgovoren za to, da notranje kontrole delujejo. Nato je nekdo, ki nadzoruje razvoj sistema, tretji pa je notranja revizija, ki je odgovoren za to, da notranje kontrole delujejo tako kot je treba. Predvsem pa, da se preprečijo pretekle napake in da se izboljšajo stvari, kjer se lahko.

Notranja revizija ni obvezna za vsa podjetja, vendar pa je mogoče prav, da so notranje kontrole, ki pregledujejo, da vse poteka, da kot je treba.