Najboljši gasilni aparati

V primeru požara so nam vedno v prvo pomoč gasilni aparati. Svojega si lahko zagotovimo v Firerescue v Sloveniji, ki nam daje možnost zagotovitve pripomočkov za večjo varnost. Gasilni aparati so namenjeni gašenju začetnih požarov in ne tistim, ki so že razviti do mere, ko sega do stropa in v tem primeru pustimo nadaljnjo delo opraviti gasilcem, saj le oni vedo kaj delajo.

Gasilni aparati so sestavljeni iz tlačne posode, v kateri se nahaja gasilno sredstvo, ki gasi ogenj. Vse javne stavbe in pa tudi nekaj domov imajo notri vsaj en aparat v primeru nesreče in jih treba tudi redno pregledovati. Ob pregledu moramo pregledati kdaj je bil nazadnje je pregledan (ponavadi vsaj enkrat na leto), polnjenje in če ni več primeren ga zamenjamo. Primerni so za gašenje več vrst požarov kot so skupina A- trde snovi, B- gorljive tekočine, C-gorljivi plini, D- gorljive kovine, F- olja in maščobe in E- elektrika. Za kovine skupine D- gorljive kovine uporabljajo malo drugačne aparate, kateri nam pomagajo gasiti s pomočjo prahu. Najbolj poznani gasilni aparati pa so na CO2 oziroma ogljikov dioksid, saj so zelo uporabni za v notranjih prostorih, saj ne povzročajo nič škode, tako kot tudi nič umazanij.

Ogenj je zelo nevarna reč, in je eden od najbolj smrtonosnih stvari. povzroči nam lahko veliko škode, tako kot tudi veliko smrti. Resnejši primeri so ko se ob ognju pojavi še alkohol saj ta postopek še bolj popestri in pospeši. Veliko ljudi je zaradi njega že umrlo, nekateri pa se še vedno prebijajo skozi posledice, ki jim jih je ta pustil. Ponavadi so te na koži ali pa v notranjih organih. Zato nikar se spuščati v situacije, katere mislite, da niste zmožni popraviti in prepustite delo strokovnjakom gasilcem, če pa že lahko pa so gasilni aparati edina stvar, ki vam bo pomagala.