Nagovor

Poziv osnovnim šolam

Vse osnovne šole, ki so na ZPMS poslale prošnje za financiranje šolske prehrane so bile obveščene za koliko otrok bomo pokrili topel obrok iz sklada SITI BESED.

Razdeljevanje zbranih sredstev

Komisija za socialno humanitarna vprašanja pri ZPMS je zbrana sredstva razdelila glede na prioritetni seznam upravičencev, pri čemer imajo prednost šolarji iz družin z več otroki, z morebitnimi tegobami in boleznimi (v družini), nezaposlenimi starši ali skrbniki in nasploh slabšim materialnim položajem družine. Seznam je bil oblikovan na podlagi predlogov staršev, skrbnikov šolarjev ali šol. Predlogom so bila priložena mnenja šolskih svetovalnih služb ali centrov za socialno delo.

Če bi želeli še naprej pomagati otrokom, lahko sredstva nakažete na:

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, Ljubljana, št. računa: SI56 6100 0000 3512 232, ki je odprt pri Delavski hranilnici, d.d., sklic: 00  07-20167 (namen: ZA OTROKE), koda namena: CHAR.

V imenu vseh prejemnikov donacij se vam iskreno zahvaljujemo.

Akcijo »Siti besed« lahko podprete in širite tudi preko Facebook strani: »Siti besed«, Twitterja @sitibesed ali videa.